Seguretat i innocuïtat alimentària

Assessorament per a la implantació de sistemes

Assessorament per a la implantació i el seguiment de la Certificació de normes de seguretat i innocuïtat alimentària: productors primaris i processadors/envasadors d’aliments, envasos, intermediaris, majoristes/distribuïdors/transportistes, agències i serveis auxiliars. Auditories internes, auditories de proveïdors i subcontractistes:

APPCC. Anàlisi de perills i punts crítics de control

Prerequisits. Assessorament, models de registre i formació per a la seva implantació

UNE-EN ISO 22000 Sistemes de gestió de la innocuïtat de los aliments

FSSC-22000 Seguretat alimentària

BRC: Food, BRC Storage & Distribution, Packaging, Agents & Brokers, Retail, Start

IFS: Food, Logistics, Broker, Wholesale/Cash & Carry, Global Markets

GlobalGap: aqüicultura, fruites i hortalisses, flors i ornamentals, llúpol, cultius combinables

EFTCO-Food

FDA: Elaboració de documentació i assistència a la visita d'inspecció per a l’exportació de productes alimentaris als EUA

Alimentació HALAL

Alimentació KOSHER

Auditories de proveïdors i subcontractistes

A sol·licitud del client, fem auditories de proveïdors i subcontractistes seus en el marc d’allò establert a les normes IFS o BRC "auditoria que inclogui la seguretat del producte, la traçabilitat, la revisió del HARA o APPCC, i les bones pràctiques de maneig del producte”

Assessorament i tramitacions

RSIPAC: Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya. Elaboració i tramitació de la documentació

SANDACH: Elaboració i tramitació de la documentació per al registre SANDACH. Assistència a la visita d'inspecció